CONFIGURATION MANAGEMENT

Det kontrollerade sättet att leda och hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter, under hela deras livscykel.

Klicka på visitkorten!