PROJEKT

Ett tidsbegränsat, och från övrig verksamhet avgränsat uppdrag, som genom styrning av tilldelade resurser skall nå ett bestämt mål och producera ett specificerat resultat.

Klicka på visitkorten!