TID

En fjärde rumsdimension som kan mätas som avstånd mellan två händelser.

Detta erbjuder vi

Projektledning

Ledning, styrning och granskning av projekt.

Verksamhetsutveckling

Stöd för att skapa kvalitet och effektivitet.

Systemutveckling

Systemledning av stora komplexa system.

Metoder

Nyckelfärdiga praktiska metoder främst inom
projektledning, kravhantering och konfigurationshantering.

Analyser

Obereoende sakkunnig utvärdering av produkter och verksamheter.

Mentorskap

Stöd och rådgivning inom ovanstående områden.