CONFIGURATION MANAGEMENT

Det kontrollerade sättet att leda och hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter, under hela deras livscykel.

Vill du bli medlem?

Idag är du kanske ..

Imorgon kan du ..

Nyfiken? Ta kontakt med oss!


Är du medlem i QTC?

Logga in här och ändra din profil, m.m.
Logga in här och få tillgång till intern information.