KVALITET

Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov

Vill du bli medlem?

Idag är du kanske ..

Imorgon kan du ..

Nyfiken? Ta kontakt med oss!


Är du medlem i QTC?

Logga in här och ändra din profil, m.m.
Logga in här och få tillgång till intern information.