TELEFON

0707 10 78 26

MEJL

Erik Rösch

Civilingenjör teknisk fysik, Uppsala universitets teknisk högskola, 1994

Profil

Erik har en både bred och detaljerad kunskap om radionät inom GSM, UMTS och LTE. Han har arbetat med kravspecifikationer, nätstrategier, nätplanering, cellplanering, optimering och processer för nätutbyggnad. Erik kombinerar arbete på en detaljerad teknisk nivå, men förmågan att sammanställa strategisk information och beslutsunderlag för styrgrupper och styrelser.

Erik har en lång erfarenhet av att arbeta med olika mobilnätsoperatörer över hela världen. Hans styrka är de tidiga faserna av nätprojekt, så som licensansökningar, nätdelningsavtal och upphandling av nätverksutrustning, men han har också en gedigen kunskap om den dagliga driften av mobilnät.

Några av de senaste uppdragen

– Representerat en mobilnätsoperatör i förhandlingar att etablera en gemensam nätinfrastrukturoperatör med en annan operatör.

– Projektledning och teknikansvar vid upphandlingen av ett nytt delat GSM/LTE nät.

– Projektledning och teknikansvar vid upphandlingen av ett nytt GSM/UMTS/LTE nät.

-Teknisk rådgivning i ett UMTS/HSDPA upphandlingsprojekt för en grupp mobilnätsoperatörer i Sydamerika.