TELEFON

0708 59 56 73

MEJL

Hans Eriksson

Civilingenjör LiTH Yd 1981. IHM Marknadsföringsutbildning 1987.

Profil

Hans har en mycket stor erfarenhet som projektledare. Hans har arbetat som projektledare i såväl små som stora projekt, i allt från utveckling av små integrerade kretsar till att ta ett ansvara för hela system. Erfarenheterna omfattar främst Telecom men även läkemedel och IT-system. Hans främsta personliga egenskaper är att han är drivande, bra på att få saker klart, god samarbetsförmåga.

Hans specialitet är projektledning, och han har en bakgrund som programmerare inom datakommunikation. Där har Hans fått en djup teknisk förståelse för programvara, protokoll och realtidsystem. Detta innebär att Hans har en mycket god förståelse för den problematik som ställs i ett utvecklingsprojekts alla faser.

Några av de senaste uppdragen

Projektledare på Ericsson för HW-utveckling allt från förstudie till att kretskorten lämnar fabriken

Projektledare på Tele2 för en ny betalkanal till Tele2s kontant-kortskunder.

Projektledare på AstraZeneca för uppgradering av centralt system använt vid djurförsök.