PROJEKT

Ett tidsbegränsat, och från övrig verksamhet avgränsat uppdrag, som genom styrning av tilldelade resurser skall nå ett bestämt mål och producera ett specificerat resultat.

Curt Borgdén

Civilingenjör, Elektroteknik, KTH 1978.

Konsultprofil

Curt har bred erfarenhet av …

Några av uppdragen

Curt har utfört uppdrag hos ..