TID

En fjärde rumsdimension som kan mätas som avstånd mellan två händelser.

Curt Borgdén

Civilingenjör, Elektroteknik, KTH 1978.

Konsultprofil

Curt har bred erfarenhet av …

Några av uppdragen

Curt har utfört uppdrag hos ..