KOSTNAD

Kvantitativ förbrukning av resurser mätt på jämförbart sätt.

Curt Borgdén

Civilingenjör, Elektroteknik, KTH 1978.

Konsultprofil

Curt har bred erfarenhet av …

Några av uppdragen

Curt har utfört uppdrag hos ..