CONFIGURATION MANAGEMENT

Det kontrollerade sättet att leda och hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter, under hela deras livscykel.

Curt Borgdén

Civilingenjör, Elektroteknik, KTH 1978.

Konsultprofil

Curt har bred erfarenhet av …

Några av uppdragen

Curt har utfört uppdrag hos ..