CONFIGURATION MANAGEMENT

Det kontrollerade sättet att leda och hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter, under hela deras livscykel.

Välkommen till QTC network

QTC är ett konsultbolag för samverkan mellan fristående konsulter.

 

QTC är en förkortning av Quality, Time, Cost.
Tre parametrar att ha kontroll på och balansera rätt.

 

QTC har erfarna och professionella konsulter verksamma inom:

Ledarskap Tjänster Områden
 • Projektledning
 • Teknikledning
 • Styrelseuppdrag
 • Linjechefsskap
 • Mentorskap
 • Programutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Konfigurationshantering
 • Projektanalys
 • Granskningar
 • Telekom
 • Medicinsk teknik
 • Bank och finans
 • Försvarsindustri
 • Fordonsindustri