KVALITET

Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov

Välkommen till QTC network

QTC är ett konsultbolag för samverkan mellan fristående konsulter.

 

QTC är en förkortning av Quality, Time, Cost.
Tre parametrar att ha kontroll på och balansera rätt.

 

QTC har erfarna och professionella konsulter verksamma inom:

Ledarskap Tjänster Områden
 • Projektledning
 • Teknikledning
 • Styrelseuppdrag
 • Linjechefsskap
 • Mentorskap
 • Programutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Konfigurationshantering
 • Projektanalys
 • Granskningar
 • Telekom
 • Medicinsk teknik
 • Bank och finans
 • Försvarsindustri
 • Fordonsindustri