PROJEKT

Ett tidsbegränsat, och från övrig verksamhet avgränsat uppdrag, som genom styrning av tilldelade resurser skall nå ett bestämt mål och producera ett specificerat resultat.

Välkommen till QTC network

QTC är ett konsultbolag för samverkan mellan fristående konsulter.

 

QTC är en förkortning av Quality, Time, Cost.
Tre parametrar att ha kontroll på och balansera rätt.

 

QTC har erfarna och professionella konsulter verksamma inom:

Ledarskap Tjänster Områden
 • Projektledning
 • Teknikledning
 • Styrelseuppdrag
 • Linjechefsskap
 • Mentorskap
 • Programutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Konfigurationshantering
 • Projektanalys
 • Granskningar
 • Telekom
 • Medicinsk teknik
 • Bank och finans
 • Försvarsindustri
 • Fordonsindustri